Làm thế nào để hiển thị và xóa các chỉ số ở XM MT 4 phiên bản PC

Để hiển thị chỉ số lên biểu đồ ở MT4 (MetaTrader4), bạn có thể hiển thị bằng cách MT4 kéo và thả chỉ số mong muốn từ “Navigator” ở góc trái màn hình MT4

Nếu là MT4 phiên bản máy tính, ngoài chỉ số tiêu chuẩn, bạn cũng có thể hiển thị chỉ số tùy chỉnh gốc, vì vậy có thể mở rộng phạm vi giao dịch.

Hiển thị chỉ số trên MT4 phiên bản máy tính

Chọn chỉ số mà bạn muốn hiển thị từ “Navigator” bên trái màn hình MT4, kéo và thả lên biểu đồ.

(Lần này, hiển thị “Moving Average” như 1 ví dụ).

Bổ sung chỉ số MT4

Sau khi màn hình thiết lập chỉ số hiển thị, nhập giá trị mong muốn, nhấp chuột chọn nút OK.

(Bạn cũng có thể giển thị chỉ số lên biểu đồ ngay cả khi để nguyên giá trị mặc định ban đầu)

Màn hình thiết lập chỉ số MT4

Bài viết tham khảo: Cách hiển thị EMA (đường trung bình động tích lũy) lên MT4

Cách xóa chỉ số đã hiển thi lên biểu đồ MT4

Bạn có thể dễ dàng xóa chỉ số đã hiển thi lên biểu đồ của MT4.

Nhấp chuột phải lên biểu đồ đã hiển thị chỉ số → nhấp chuột chọn “chỉ số đang hiển thị”.

Xóa chỉ số MT4

Khi chọn chỉ số muốn xóa từ biểu đồ, nhấp chuột chọn nút “Xóa”, bạn có thể xóa chỉ số từ biểu đồ.

Xóa chỉ số MT4

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa chỉ số đối tượng bằng cách nhấp chuột phải chọn chỉ số trên biểu đồ mà bạn muốn xóa, tiếp tục nhấp chọn “xóa công cụ hỗ trợ”.

Như trên, bạn đã có thể hiển thị hoặc xóa dễ dàng chỉ số trên MT4 phiên bản máy tính.

Bài viết tham khảo Cách giao dịch Forex. Thời điểm mua vá bán của Forex là gì

Bài viết tham khảo Cách hiển thị chỉ số lên MT4 phiên bản smartphone