Cách cài đặt và đăng nhập ứng dụng XM MT4 trên smartphone

Cài đặt ứng dụng MT4 (MetaTrader4) trên smartphone, chỉ mất trong 1 phút

Chỉ cần tìm kiếm MT4 trên các app và cài đặt. Nếu là Android, tìm kiếm trên “Google Play”, nếu là iOS, bạn có thể tìm kiếm từ “App Store”.

Bài viết tham khảo: Cách tải về/cài đặt MT4 trên máy tính

目次

Link cài đặt MT4

Cách cài đặt MT4 từ công ty môi giới Forex nước ngoài

Có thể cài đặt trực tiếp MT4 từ Google Play hoặc App Store trên, tuy nhiên bạn cũng có thể cài đặt MT4 từ link cài đặt của công ty Forex nước ngoài. Bài viết dưới đây giới thiệu cách cài đặt MT4 từ “XM” của công ty Forex nước ngoài.

Trước tiên, mở màn hình bằng cách chạm vào “phần mềm giao dịch”, tiếp tục chạm vào link MT4 cho smartphone mà bạn đang sử dụng từ menu Trang web chính thức XM

(Hãy lưu ý để tránh tải nhầm dong chữ “Tải miễn phí ứng dụng” được hiển thị trên cùng của màn hình là ứng dụng khác với MT4)

Màn hình cài đặt ứng dụng MT4

Nếu là iPhone, mở màn hình ứng dụng MT4 cho iPhone từ nút “Chi tiết”, chạm vào nút “App Store” nằm dưới nút mở tài khoản.

XM MT4 smartphone

Sau khi màn hình cài đặt MetaTrader4 mở, bạn đã có thể bắt đầu cài đặt. Tùy vào tốc độ đường truyền của internet, có thể hoàn thành việc cài đặt trong khoảng chục giây.

Màn hình cài đặt ứng dụng MT4

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt MT4.

Sau khi hoàn thành, biểu tượng ứng dụng MT4 sẽ được hiển thị trên màn hình chủ.

Cách đăng nhập vào ứng dụng MT4

Biểu tượng MT4 được hiển thị trên màn hình chủ của smartphone đã cài đặt MT4, vì vậy chạm vào biểu tượng để khởi
động MT4.

Trường hợp đã mở tài khoản của công ty Forex sử dụng MT4, hãy chạm vào “đăng nhập vào tài khoản hiện có”.

Bài viết tham khảo: Mở tài khoản đến XM của công ty môi giới nước ngoài (Mở tài khoản, miễn phí phí duy trì)

Đăng nhập đến ứng dụng MT4

Nhập và chọn tên công ty Forex mà bạn đã mở tài khoản tại mẫu tìm kiếm, sau ddos nhập ID đăng nhập thích hợp và mật khẩu bạn đã đặt.

Bài viết lần này giới thiệu cách tìm kiếm “XM” của công ty Forex nước ngoài như 1 ví dụ.

Đăng nhập ứng dụng MT4

Có nhều tên máy chủ (số) tương tự nhau ở công ty môi giới Forex nước ngoài, dù chỉ nhầm 1 chút bạn cũng không thể đăng nhập.

Hãy sử dụng tên máy chủ, ID, mật khẩu chính xác đã được cấp từ công ty Forex khi mở tài khoản.

Như vậy, bạn đã có thể đăng nhập đến ứng dụng MT4.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thiết lập màn hình ứng dụng MT4 để dễ nhìn, hiển thị các chỉ số yêu thích và sắp xếp môi trường làm sao cho bạn dễ giao dịch hơn.

Tất nhiên, bạn cũng có thể giao dịch ngay mà không cần phải cài đặt.