MT4 trên máy tính一覧

Làm thế nào để hiển thị và xóa các chỉ số ở XM MT 4 phiên bản PC

Để hiển thị chỉ số lên biểu đồ ở MT4 (MetaTrader4), bạn có thể hiển thị bằng cách MT4 kéo và thả chỉ số mong muốn từ “Navigator” ở góc trái màn hình MT4 Nếu là MT4 phiên bản máy tính, ngoài chỉ số tiêu chuẩn, bạn cũng có thể hiển thị chỉ số tùy chỉnh gốc, vì vậy có thể mở rộng phạm vi giao dịch.

Cách xem màn hình XM MT4 phiên bản máy tính

Màn hình MT4 phiên bản máy tính nhìn thì có vẻ phức tạp vì nó chứa nhiều chức năng, tuy nhiên nếu nhớ chức năng của từng khung bạn sẽ cảm thấy đơn giản. Màn hình MT4 được chia làm 5 mục lớn "Menu", "Báo giá", "Cửa sổ dịch chuyển", Terminal", "Màn hình biểu đồ".