Về trang web

目次

Khái quát về trang web

「Cách sử dụng XM MT4」(dưới đây, gọi là trang web này), là trang web tiếng Việt giới thiệu các bài viết liên quan đến cách mở tài của「XM (XM Trading)」(Trading Point (Seychelles) Limited) tên dịch vụ của nhà môi giới Forex nước ngoài. Là trang web tiếng Việt nhưng không phải nội dung hướng đến người Việt sống tại Việt Nam.

Tên trang web
Hướng dẫn cách sử dụng XM MT4
URL trang web
https://xem-fx-mt4.com/vi/

Trang web liên quan

Điều khoản miễn trách

Thông tin cung cấp tại trang web này, nhằm mục đich cung cấp thông tin về cách sử dụng XM chứ không phải là thông tin kinh doanh nhằm mục đích làm lời khuyên cho các hành động khác, môi giới đầu tư hoặc giao dịch các sản phẩm giao dịch như hàng hóa, kim loại quý, năng lượng,…

Ngoài ra, trang web này không cung cấp thông tin hướng đến những người đang sống ở Việt Nam và trang web này cũng không phải trang web của công ty IB.

Ngoài ra, trang web này không cung cấp thông tin hướng đến những người đang sống ở Việt Nam và trang web này cũng không phải trang web của công ty IB.

Về tất cả các bài viết và dữ liệu được đăng trên trang web này, không phải là nội dung đảm bảo tính chính xác của nguồn thông tin đó. Trang web này hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tổn thất đã xảy ra do việc sử dụng thông tin cung cấp của trang này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho dù nội dung thông tin cung cấp của trang web này bị nhầm lẫn.

Trang web này được điều hành bởi các quảng cáo. Vì thế các đường link đến các trang web từ trang web này bạn sẽ tự giao dịch trực tiếp và hãy tự xác nhận tại trang có đường link nếu có thắc mắc về sản phẩm được hiển thị trên quảng cáo.

Trang web này hoàn toàn không chịu trách nhiệm về thông tin đường link hoặc các giao dịch,…của đường link bao gồm đường link đến trang web thứ 3 tại trang web này.

Nội dung được ghi trên trang web này có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.

Nghiêm cấm tất cả hành vi in, sao chép,..nội dung của trang web này

Nghiêm cấm mạnh mẽ tất cả các hành vi như sao chép để thực hiện các hành vi sai mục đích (một phần hình ảnh hay văn bản, tổng quát thông tin du lịch), phục chế hay buôn bán, … Trường hợp nếu đã phân biệt rõ ràng các hành vi sao chép để thực hiện các hành vi sai mục đích, phục chế hay buôn bán, …như trên thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật dựa theo luật xâm phạm bản quyền tác giả ở Việt Nam và thông báo đến luật bảo vệ bản quyền tác giả kỹ thuật số thiên niên kỹ.

Ngoài ra, khi chuyển dòng, sao chép, mua bán v..v thông tin nội dung của trang web này sang một trang web khác, hoặc khi bạn sao chép một phần thiết kế, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho nhà quảng cáo để yêu cầu tạm ngừng tài khoản.

In sao và trích dẫn là không thể nhưng hoanh nghênh việc sao chép đường link của trang web này đến trang web khác. Có thể sử dụng đường link trang web chúng tôi ở các trang web khác mà không cần phải liên lạc trước.

Về Cookie

Khi xem trang web này, chúng tôi sử dụng Cookie để thu thập thông tin của người truy cập (sau đây gọi là “Thông tin Cookie”) như thời gian truy cập, hệ điều hành được sử dụng, nguồn truy cập,…Thu thập thông tin, tuy nhiên không chỉ rõ tên hoặc địa chỉ của cá nhân. Cookie cải thiện sự tiện lợi của trang này trong việc cung cấp dịch vụ, tập hợp truy cập và đăng quảng cáo.

Thông tin cookie chỉ được sử dụng để thống kê và kiểm tra trạng thái quảng cáo và sử dụng của trang này. Thông tin cookie từ trang web này đến nhà quảng cáo sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của nhà quảng cáo.

Việc ngừng các cookie có thể thay đổi từ các trình duyệt web được người xem đang sử dụng sang các thiết lập không hợp lệ.

Chính sách bảo mật

Trang web này, luôn nhận thức tính quan trọng của việc đảm bảo thông tin cá nhân, luôn suy nghĩ việc sử dụng đảm bảo một cách thích hợp là trách nhiệm mang tính xá hội và luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin cá nhân để mọi người có thể yên tâm sử dụng.

(Định nghĩa thông tin cá nhân)
Thông tin cá nhân ở trang web này, có ý nghĩa là thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể như họ tên hoặc địa chỉ mail có được từ các câu hỏi truy vấn.
(Thu thập, sử dụng thông tin cá nhân)
Trang web này, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ trong phạm vi đó nhằm các mục đích dưới đây.
 ├ Thông tin đã nhập từ các câu hỏi truy vấn
 ├ Trả lời các câu hỏi
 ├ Cung cấp các thông tin được cho là có ích và cần thiết
 └ Liên lạc khi cần thiết
(Cung cấp thông tin cá nhân bên thứ 3)
Trang web này, trường hợp bên thứ 3 có lý do hợp pháp thì cho dù không nhận được sự đồng ý của chính người đó thì chúng tôi vẫn sẽ tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3.
(Đối sách an toàn của thông tin cá nhân)
Thực hiện quản lý thích hợp các thông tin cá nhân đang nắm giữ nhằm mục đích nỗ lực đảm bảo an toàn đầy đủ và duy trì vảo vệ thông tin cá nhân luôn chính xác và mới nhât.
Ngoài ra, trang web này hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của các đường link quảng cáo.
(Truy vấn, sửa đổi hoặc xóa nội dung thông tin)
Chúng tôi sẽ đối ứng trong trường hợp có nguyện vọng truy vấn, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân sau khi được sự cho phép của chính người đó.
(Tuân thủ và xem xét lại các luật lệ, chuẩn mực xã hội (quy phạm))
Trang web này ngoài việc tuân thủ các luật lệ và chuẩn mực xã hội khác được áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ, đồng thời nỗ lực trong việc xem xét thích hợp và cải thiện nội dung chính sách này.
(Truy vấn đến trang web chính thức XM)
Truy vấn liên quan đến việc sử dụng các thông tin cá nhân đến trang web này, xin hãy liên hệ đến địa chỉ liên hệ dưới đây.

**********************************************

Hướng dẫn cách sử dụng XM MT4

Địa chỉ phụ trách đảm bảo thông tin cá nhân

Form truy vấn

シェアする

フォローする