Cách giao dịch ở XM MT4 máy tính. Đặt và đóng lệnh mới MT4

Cách giao dịch ở MT4 phiên bản máy tính rất đơn giản.

Chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch, nhấp chuột chọn nút đặt là bạn đã có thể đặt lệnh.

Để đóng lệnh, bạn chỉ cần nhấp đúp vào danh sách lệnh.

Dưới đây là bài viết giới thiệu cách mở và đóng lênh mới trên MT4 với hình ảnh minh họa.

目次

Cách mở lệnh mới trên MT4 máy tính

1. Chọn biểu đồ cặp tiền tệ muốn giao dịch, nNhấp chuột chọn nút “đặt”

Trước tiên, chọn nút “đặt” nằm ở khung menu sau khi chọn biểu đồ cặp tiền tệ muốn giao dịch.

Đặt lệnh

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách nhấp chuột phải lên biểu đồ → đặt.

Trường hợp nếu không thể nhấp chọn nút đặt lệnh vì nút chuyển màu xám hoặc không thể hiển thị nút đặt mặc dù đã nhấp chuột phải, có khả năng bạn đang hiển thị biểu đồ không phù hợp với loại tài khoản.

Bài viết tham khảo Nguyên nhân và cách giải quyết khi không thể đặt lệnh mới MT4 hoặc không thể giao dịch do link đặt lệnh không có

2. Nhập số lô vào khung khối lượng trên màn hình đặt

Màn hình “đặt lệnh mới” sẽ hiển thị, vì vậy sau khi xác nhận cặp tiền tệ, hãy nhập số lô vào ô “khối lượng”.

Màn hình đặt lệnh MT4

Số lô là khối lượng tiền tệ giao dịch.

Ví dụ, nếu giao dịch 1 USD khi 1 USD = 100 JPY, thì khối lượng là 1 tiền tệ. Nếu gio dịch 1,000 USD (100,000 JPY), khối lượng sẽ là 1,000 tiền tệ.

Hãy lưu ý Khối lương tương ứng 1 lô sẽ khác nhau tùy vào loại tài khoản.

  • Tài khoản Micro: 1 lô = 1,000 tiền tệ

  • Tài khoản Standard: 1 lô = 100,000 tiền tệ

  • Tài khoản Zero: 1 lô = 100,000 tiền tệ

3. Chọn loại lênh và đặt lệnh

Chọn “lệnh thực thi theo thị trường” hoặc “lệnh chờ”.

Ở chế độ hiển thị mặc định, “lệnh thực thi theo thị trường” (lệnh tức thì) được hiển thị.

Trường hợp chỉ định giá rồi đặt lệnh, nhấp chuột chọn “lệnh chờ”, nhập số lô muốn đặt.

Màn hình đặt lệnh MT4

Sau đó, thực thi lệnh bằng cách nhấp chuột chọn nút giao dịch mong muốn từ “mua bởi thị trường” hoặc “bán bởi thị trường”.

Cách đóng lệnh ở MT4

Cách đóng lệnh đơn giản nhất ở MT4, là cách đóng lệnh sử dụng “chức năng đóng 1 nhấp chuột”.

Ở tab giao dịch “Terminal” dưới màn hình MT4, danh sách lệnh đang giao dịch được hiển thị.

Có thể đóng tức thì bằng 1 nhấp chuột khi nhấp chuột vào “ký hiệu dấu X” mằn ở góc phải ngoài cùng của lệnh muốn đóng (màn hình lưu ý chỉ hiển thị lần đầu)

Đóng lệnh với 1 nhấp chuột ở MT4

Trường hợp muốn đóng phân đoạn ở MT4

Chức năng đóng 1 nhấp chuột, không thể đóng phần đoạn, tuy nhiên có thể đóng phân đoạn bằng cách nhấp đúp chuột vào lệnh đang giao dịch.

Khi nhấp đúp chuột vào lệnh thì màn hình đóng lệnh sẽ hiển thị, nhập số lô muốn đóng vào ô “khôi lượng”, nhấp chuột chọn nút đóng, lệnh đóng phân đoạn sẽ được thực thi.

Màn hình đóng phân đoạn

Ngoài đóng phân đoạn, bạn cũng có thể đặt lệnh chờ chỉ định giá đóng bằng cách phân đoạn.

Trường hợp uốn thay đổi đặt lênh

Nếu bạn muốn thay đổi nội dung đặt lệnh sau khi đã đặt lệnh hoặc lệnh chờ, nhấp đúp chuột vào “S/L” và “chốt lời” của danh sách lệnh đã hiển thị trên tab giao dịch ở terminal phía dưới màn hình.

Thay đổi đặt lệnh mt4

Trường hợp đã xác định lệnh, bạn có thể thay đổi lệnh bằng cách nhập vào từng giá trị của “S/L” và “chốt lời” và nhấp chuột chọn “sửa lệnh”.

Nếu lệnh chưa được xác định, bạn có thể xóa lệnh như trên.

Thay đổi lệnh MT4

Như trên là cách đặt và đóng lệnh mới, thay đổi và xóa nội dung lệnh từ MT4.

Không nên sử dụng MT4 liền với tiền thật bằng tài khoản MT4 mà hãy làm quen MT4 với tài khoản demo sử dụng cho luyện tập.