Cách đặt và đóng lênh mới trên ứng XM MT4 smartphone

Cách giao dịch Forex sử dụng ứng dụng MT4 smartphone, đơn giản hơn cách sử dụng MT4 PC.

Để đặt lệnh mới từ ứng dụng MT4 smartphone, có thể di chuyển đến màn hình giao dịch bằng cách chamh vào cặp tiền tệ giao dịch → chạm cài “giao dịch”.

Ngoài ra, để đóng lệnh bạn có thể di chuyển đến màn hình đóng lệnh bằng cách giữ và chạm lâu lệnh bạn muốn đóng từ tab “giao dịch” dưới màn hình ứng dụng MT4.

Nếu giải thích bằng từ ngữ thôi thì sẽ khó hiểu, vì vậy bài viết dưới đây giới thiệu cụ thể bằng hình ảnh cách
đặt và đống lệnh mới trên MT4 smartphone.

目次

Cách đóng lệnh mới ở ứng dụng MT4

Bước 1. Hiển thị màn hình đặt lệnh

Để đặt lệnh mới trên ứng dụng MT4 smartphone, sau khi chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch, màn hình đặt lệnh sẽ được hiển thị.

Cách hiển thị màn hình đặt lệnh, chia làm 2 cách lớn.

  1. Chạm vào cặp tiền tệ mong muốn từ màn hình báo giá → chạm vào “giao dịch”

  2. Chạm vào màn hình biểu đồ cặp tiền tệ muốn giao dịch → chạm vào “giao dịch”

Bằng cách nào đi nữa bạn cũng có thể di chuyển đến màn hình đặt lệnh.

Cách đặt lệnh MT4

Bước 2. Chọn cách đặt lệnh

Màn hình đặt lệnh, được chia làm 5 khung, nhưng đối với trường hợp lệnh thị trường (lệnh tức thì), bạn chỉ cần quyết định “3. khối lượng” và chọn “5.mua hoặc bán”.

màn hình đặt lệnh ứng dụng MT4

  1. Cặp tiền tệ giao dịch: xác định cặp tiền tệ giao dịch

  2. Loại đặt lệnh: trường hợp vào lệnh thị trường sẽ đặt lệnh thực thi theo thị trường.

  3. Khối lượng giao dịch: chọn khối lượng (số lô) giao dịch

  4. Cắt lỗ, chốt lời: có thể quyết định đường chốt lời và cắt lỗ.

  5. Nút bán và mua: trường hợp đặt lệnh thị trường, lệnh sẽ được thực thi ngay khi bạn chạm vào bán hoặc mua.

Bước 3. Kết thúc đặt lệnh

trong lúc giao dịch trên MT4

Qus trình đặt lệnh sẽ được hoàn thành theo các bước trên.

Danh sách lệnh trong khi giao dịch, có thể kiểm tra từ tab “giao dịch” ở phía dưới màn hình ứng dụng MT4.

Cách đóng lệnh ở MT4

đóng lệnh MT4

Để đóng lệnh đang giao dịch từ ứng dụng MT4, chạm và giữ lâu lệnh bạn muốn đóng từ tab “giao dịch” dưới màn hình MT4.

Chạm vào “close (đóng) từ menu đã hiển thị.

Đóng lệnh thị trường (đóng tức thì), chạm vào nút “Close with ・・・” tại thời điểm mong muốn.

Đóng lệnh MT4

Lúc này, bạn có thể chỉ định khối lượng đóng phân cách.

Trường hợp bạn muốn đóng bằng cách chỉ định giá mà không phải đóng lệnh tức thời, bạn có thể chỉ định giá đóng (đường chốt lời và cắt lỗ) bằng cách chạm vào nút “sửa lệnh”.

Trên đây, đã giới thiệu cách đặt và đóng lệnh mới trên ứng dụng MT4 smartphone, tuy nhiên tùy vào mỗi phiên bản phần mềm, màn hình sẽ có 1 chút khác nhau.

Ngoài ra, màn hình trên là màn hình MT4 dành cho phiên bản iPhone, hiển thị MT4 phiên bản Android sẽ hơi khác so với iPhone 1 chút. Tuy nhiên, về thao tác là giống nhâu, vì vậy bạn vẫn có thể đặt leengj dễ dàng.