Khái niệm cơ bản của MT4一覧

MT4 là gì?

MT4 là tên viết tắt của MetaTrader 4, là phần mềm giao dịch ngoại hối được phát triển bởi công ty MetaQuotes của Nga. Thông qua MT4, không chỉ đặt lệnh và đóng lệnh của giao dịch ngoại hối và mà bạn còn có thể phân tích kỹ thuật khác nhau từ biểu đồ hiển thị. Hơn nữa, MT4 còn hỗ trợ giao dịch tự động.

Cách xem màn hình XM MT4 phiên bản máy tính

Màn hình MT4 phiên bản máy tính nhìn thì có vẻ phức tạp vì nó chứa nhiều chức năng, tuy nhiên nếu nhớ chức năng của từng khung bạn sẽ cảm thấy đơn giản. Màn hình MT4 được chia làm 5 mục lớn "Menu", "Báo giá", "Cửa sổ dịch chuyển", Terminal", "Màn hình biểu đồ".